SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | ANHALT
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | AUGSBURG
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | BADEN
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | BAYERN
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | BRAUNSCHWEIG
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | BREMEN
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | HAMBURG
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | HANNOVER
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | HANSESTÄDTE
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | HESSEN
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | HOHENZOLLERN
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | ISENBURG-BIRSTEIN
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | LIPPISCHE STAATEN
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | LÜBECK
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | MECKLENBURG
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | NASSAU
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | OLDENBURG
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | PREUSSEN
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | SACHSEN
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | SACHSEN-WEIMAR
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | THURN UND TAXIS
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | WÜRTTEMBERG
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | DEUTSCHES REICH 1871-1918
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | DEUTSCHES REICH 1871-1945
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | DEUTSCHE ORDEN UND EHRENZEICHEN
All items of the auction
SAMMLUNG GROCH TEIL 8: DUBLETTEN | ÖSTERREICH
All items of the auction